Vores team

Multifleksibel alkohol og stofbehandling

HBmodellen er et dansk udviklet system til afklaring, vurdering og behandling af alkohol- og stofafhængighed, samt andre tæt beslægtede forstyrrelser forårsaget eller forværret af et problematisk brug af alkohol og stoffer.

Det kan være alvorlige underliggende forstyrrelser, psykiske problemer, posttraumatisk stress, dyssociale personlighedstræk eller opstået personligheds- og livsstilskriser.

Vores team - HBmodellen

Succes siden 2009

HBmodellen har fungeret med stor succes siden 2009 til afklaring, vurdering og behandling af alkohol og stofafhængighed, samt de underliggende forstyrrelser, der fører til længerevarende og problematisk brug af afhængighedsskabende rusmidler.

Modellen har bevist sit værd ved at være multifleksibel, og kan med lethed tilpasses flere forskellige omsorgsniveauer og en bred vifte af bruger typer både i ambulant, dag- og døgn- eller fængselsbehandlingsregi.

HBmodellen er udviklet, afprøvet og klinisk testet af danske behandlere, socialrådgivere, psykologer, psykiatere, sygeplejersker, sundhedsvejledere, yogalærere og pædagoger ansat på Alfa-Fredensborg.

Alle med mange års praktisk erfaring indenfor behandling af mennesker med alkohol og stofafhængighed, psykiske problemer, posttraumatisk stressforstyrrelse og dyssociale personlighedstræk i både ambulant, dag- og døgnbehandlingsregi.

Hvem er vi?

Jørgen Maltesen

Jørgen Maltesen

Direktør

Henrik Beck

Henrik Beck

Udvikler af HBmodellen

Henrik Beck, behandler på Alfa-Fredensborg og udvikler af HBmodellen, samt forfatter til modellens arbejdsbøger.

Han er certificeret: addiction counselor, psykoterapeut (2år), cenaps-treatment specialist, tilbagefalds specialist, recovery coach, life & business coach og mindfulness instruktør.

Mathilde Dyreby

Mathilde Dyreby

Psykolog/-supervisor på arbejdsbøgerne

Mathilde Dyrbye, psykolog hos Alfa-Fredensborg og AlfaRehab, hvor hun har terapeutiske samtaleforløb med brugerne og gruppeterapi sessioner.

Hun er under autorisation og har flere års erfaring med terapi indenfor misbrugsområdet.

Mathilde er medforfatter på HBmodellens metodebeskrivelse.

Anne Birgitte Krüger

Anne Birgitte Krüger

Sundhedsvejleder/-supervisor på arbejdsbøgerne

AB har arbejdet på Alfa Fredensborg siden 2008 og har stort kendskab til borgere i døgnbehandling.

AB er til daglig Rusmiddelbehandler og varetager Alfas Mindfulness Baserede Behandlingskomponent (MBR) samt søvn -og sundhedsvejledningen på stedet.

AB er uddannet Ernærings -og Husholdningsøkonom, yoga -og mindfulnesslærer, MBRP Instruktør, Kropsterapeut og er lægeexamineret Sundhedsvejleder.

AB er udvikler af MBR og har bidraget med inspiration, medudvikling og beskrivelse af HBmodellens Sundhedsmodel og stresshåndteringsprogram.

Henrik Gregersen

Henrik Gregersen

Korrektur og layout på arbejdsbøgerne