Sundhedsmodellen

Den særlige sundhedsmodel i HB modellen

Helhedsorienteret sundhedsperspektiv

I HBmodellen kalder vi alle behandlingsaktiviteter for sundhedsaktiviteter. Målet med sundhedsaktiviteterne er, at de på mange forskellige måder understøtter brugerens primære mål om at opnå vedvarende afholdenhed-/stoffrihed og et liv i balance.

Derudover motiverer, og inspirerer sundhedsaktiviteterne til at finde nye mål i tilværelsen og opbygge et liv i frihed med balance og sundhed. HBmodellens sundhedsmodel og mange af sundhedsaktiviteterne læner sig både op af WHOs definition på sundhed og det ayurvediske sundhedssystem, fordi begge systemer har et helhedsorienteret positivt sundhedssyn.

WHOs definition af sundhed:
Sundhed er en tilstand af fysisk, psykisk og socialt velvære, og ikke blot fravær af sygdom, smerter eller andre skavanker. Sundhed er et positivt begreb, der understreger sociale og personlige ressourcer, såvel som fysisk kapacitet.

Ayurveda:
Det ayurvediske sundhedssystem er omkring 4000 år gammelt og et effektivt system til at fremme sundhed og balance i krop og sind, for derigennem at forebygge sygdom og skabe personlig udvikling. Ayurveda er anerkendt af WHO, og er underbygget af adskillige videnskabelige undersøgelser. Sundhedssystemet er velintegreret og anvendes i bl.a. Indien, England, USA og Tyskland.

Hvis hovedformålet er at stoppe med at bruge alkohol og stoffer, og samtidig undgå et liv med stress, post akutte abstinenser og personligheds- og livsstilssygdomme. Så anbefaler vi, at brugerne sammensætter en helhedsorienteret sundheds- og behandlingsplan med mange forskellige sundhedsaktiviteter. Det er aktiviteter, som alle os der har udviklet HBmodellen, har gode praktiske erfaringer med, og som vi fra både studier og videnskabelige undersøgelser ved har en positiv effekt. 

En effektiv bio-psyko-social sundhedsmodel:
I HBmodellen arbejder vi med en helhedsorienteret sundhedsmodel, ud fra en antagelse om at et problematisk forbrug af alkohol og stoffer over tid, kan udvikle sig til en alvorlig og omsiggribende alkohol- eller stofafhængighed. En forstyrrelse der er livs-indgribende, og som betyder, at brugerne over tid bliver negativt påvirket på stort set alle livsområder. Derfor skal en effektiv sundheds- og behandlingsplan være bio-psyko-social livs-genopbyggende.

Bio:
Det betyder; fysiske/biologiske udfordringer.
Når brugerne har et alvorligt forbrug af alkohol og stoffer, bliver de i én eller anden grad påvirket fysiologisk. Det vil sige, at hjerne-/nervesystem og kroppen bliver påvirket, og det går generelt hårdt ud over både sundhed, helbred og evnen til at fungere som menneske.

Psyko:
Det betyder; tanke-, følelses- og adfærdsmæssige udfordringer.
Når brugerne har et alvorligt forbrug af alkohol og stoffer, bliver de i én eller anden grad påvirket psykisk. Det vil sige, at mentalt, følelses- og adfærdsmæssigt bliver du påvirket/forstyrret, og det påvirker deres evne til at tænke klart, være i dine følelser og styre din adfærd.

Socialt:
Det betyder; udfordringer i familie-, arbejdsmæssige og intime relationer.
Når brugerne har et alvorligt forbrug af alkohol og stoffer, bliver de i én eller anden grad påvirket socialt. Det vil sige, at de har det svært med at være i gode sunde relationer, og det påvirker deres evne til at være i parforhold, have gode venskaber, passe deres familie eller at være stabil i job eller uddannelse.

Vi ved at alkohol- og stofafhængighed påvirker brugerne bio-psyko-socialt, og vil over tid påføre dem mange negative konsekvenser, så derfor må vejen til ”det gode liv” være en bio-psyko-social løsning. Nemlig en helhedsorienteret sundheds- og behandlingsplan, der både støtter dem i afholdenhed, og i at genopbygge et liv i frihed med balance og sundhed. 

Sundhedsmodellen

HBmodellens helhedsorienteret sundhedsmodel består af 10 livs-genopbyggende områder, hvor det er afgørende at brugerne får skabt eller genskabt frihed, balance og sundhed.
Sundhedsmodellen kan beskrives som et helhedsorienteret perspektiv, der anskuer brugernes sundhed, både livsforandrende, genopbyggende og tilbagefaldsforebyggende.
HBmodellens sundhedsmodel og er både teoretisk og praktisk inspireret af det ayurvediske sundhedssystem og WHO’s definition på sundhed.
Sundhedsmodellens 10 livs-genopbyggende områder er det praktiske værktøj, som støtter brugerne med:

(1) – at skabe forandringer i deres liv.
(2) – at skabe balance og opbygge et spændende liv, fuld af energi og sundhed.
(3) – at forebygge afhængighedsadfærd og tilbagefald til alkohol og stoffer.

Sundhedsmodellens 10 livs-genopbyggende områder
Det anbefales, at brugerne har fokus på, om der en balance eller ubalance på ét eller flere af de 10 livsområder. De 10 livsforandrende og genopbyggende livsområder er følgende:

1. Lytte til din indre stemme:
Dette livs-genopbyggende område omhandler brugernes evne til at lytte til deres indre stemme. Den stemme som vejleder og fortæller om deres inderste ønsker, drømme og behov. Når brugerne er tro mod sig selv, lytter til deres indre stemme, og lever et liv i overensstemmelse med deres indre ønsker og ydre behov, er der store chancer for, at de kommer til at leve et liv i frihed, med balance og sundhed. Når brugerne ikke lytter til deres indre stemme, kommer de højst sandsynligt til at opleve masser af besværligheder i deres liv.

2. Bolig:
Dette livs-genopbyggende område omhandler brugernes boligforhold, og evne til at trives og føle sig godt tilpas i eget hjem. Når brugerne har en god hjemlig base, som både er tryg, ren og ryddelig, har de et godt udgangspunkt for et liv med trivsel og sundhed. Det er vigtigt at brugerne føler sig mentalt godt tilpas i egen bolig, især hvis de ønsker et stabilt liv, med fokus på vedvarende afholdenhed. Har brugerne ikke styr på deres boligsituation, kommer de højst sandsynligt til at opleve masser af besværligheder i deres liv.

3. Arbejde:
Dette livs-genopbyggende område omhandler brugernes aktiviteter i samfundet og evne til at opbygge et spændende liv, der giver mening. Når brugerne har et godt stabilt job eller tager deres drømmeuddannelser, har de et godt fundament til at leve det gode liv. Hvis brugerne pga. fysiske eller psykiske problemer ikke kan arbejde eller uddanne sig, anbefales det at de evt. udfører frivilligt arbejde, eller deltager i lokale fritidstilbud, for at føle sig som en aktiv del af samfundet. Har brugerne ikke et godt-/spændende/inspirerende liv, kommer de højst sandsynligt til at opleve masser af besværligheder i deres liv.

4. Økonomi:
Dette livs-genopbyggende område omhandler brugernes økonomiske forhold og evne til at have styr på penge-/budget og evt. gæld. Når brugerne har styr på deres økonomi, undgår de alle de mentale belastninger, bekymringer og den stress, der opstår i forbindelse med en dårlig økonomi. Dårlig økonomi og gæld kan være lige så farlig for deres sundhed som stress, fastfood, cigaretter eller rusmidler. Har brugerne ikke styr på deres økonomi, kommer de højst sandsynligt til at opleve masser af besværligheder i deres liv.

5. Relationer:
Dette livs-genopbyggende område omhandler brugernes relationer (familie, børn, venner, kollegaer) og evne til at indgå i gode sunde relationer. Når brugerne har gode stabile relationer, har de et godt fundament til at leve et liv i trivsel og med overskud. Uden gode stabile relationer kan livet bliver tomt og ensomt og det kan blive vanskeligt at håndtere akutte livskriser, når de opstår. Har brugerne ikke styr på deres relationer, kommer de højst sandsynligt til at opleve masser af besværligheder i deres liv.

6. Intime relationer:
Dette livs-genopbyggende område omhandler brugernes intime relationer og evne til at skabe et sundt kærlighedsliv. Når brugerne har et sundt parforhold og et dejligt sexliv, har de fundamentet til et godt dynamisk liv med masser af trivsel. Et dårligt sexliv – eller et parforhold uden fysisk nærvær og hvor grænser ikke respekteres – er en dårlig kombination, som giver ensomhed og manglende livsenergi. Har brugerne ikke styr på deres intime relationer-/sexliv, kommer de højst sandsynligt til at opleve masser af besværligheder i deres liv.

7. Personlig udvikling:
Dette livs-genopbyggende område omhandler brugernes personlige udvikling og evne til at træde ud af livets ”hamsterhjul”. Når brugerne lever et liv med fokus på personlig udvikling, har de fundamentet til at opbygge drømmelivet eller skabe konstruktive resultater.
Uden personlig udvikling vil der være tendens til fastlåshed og et utilfredsstillende liv, med stress, konflikter og risiko for depression eller andre sygdomme. Er brugerne ikke i en eller anden form for personlig udvikling, kommer de højst sandsynligt til at opleve masser af besværligheder i deres liv.

8. Mental sundhed:
Dette livs-genopbyggende område omhandler brugernes evne til at være mentalt sunde og have styrken til at håndtere livets mange udfordringer. Når brugerne lever et liv med mental sundhed, har de fundamentet til at tænke klart, være i deres følelser og træffe gode sunde livsvalg. Uden mental styrke og sundhed vil der være tendens til et dybt utilfredsstillende liv med stress, frustrationer, ensomhed og risiko for depression eller andre sygdomme. Er brugerne ikke i en eller anden form for personlig udvikling, kommer de højst sandsynligt til at opleve masser af besværligheder i deres liv.

9. Samfundsansvarlighed:
Dette livs-genopbyggende område omhandler brugernes evne til at være en del af noget større og leve et liv, hvor der udvises samfundsansvarlighed. Når brugerne er en del af en helhed og føler samhørighed med familie, venner og samfundet, så er de grundlæggende er godt sted i livet. Uden samfundsansvarlighed vil der være tendens til isolation – at nægte at betale skat, at gå langt uden om frivilligt arbejde, eller at tage aktiv del i nærmiljøet. Lever brugerne ikke et liv med samfundsansvarlighed, kommer de højst sandsynligt til at opleve masser af besværligheder i deres liv.

10. Fysisk sundhed:
Dette livs-genopbyggende område omhandler brugernes evne at leve et liv med fysisk sundhed, som giver styrke, energi og gode livsbetingelser. Når brugerne lever et liv med fysisk sundhed, giver det dem den energi, de skal bruge for at være effektive og handlekraftige på alle de andre livsområder i sundhedsmodellen. Sund kost, motion, yoga, mindfulness og en stabil søvn er alle elementer, der kan holde brugernes krop og sind i balance. Uden fysisk sundhed vil der være tendens til manglende overskud, lavt energi niveau, udpræget tristhed og modtagelighed overfor en lang række af livsstilssygdomme. Lever brugerne ikke et liv med fysisk sundhed, kommer de højst sandsynligt til at opleve masser af besværligheder i deres liv.