Hvorfor HB modellen

Bedre arbejdsmiljø - bedre behandlingsmiljø

Hvorfor?

Det vi gerne vil med HB modellen er at skabe en alkohol- og stofbehandling, med stor fokus på brugerinddragelse, hvor det terapeutiske miljø og arbejdsmiljøet, både bliver mindre stressfuldt og konfliktfyldt.
Dette er nu lykkedes og vi kan nu præsentere en ny inkluderende behandlingsmodel som ikke tidligere har været tilgængelig i Danmark. Modellen hedder HB (Heart and Brain) modellen og den giver følgende fordele i rusmiddelbehandling.

 

 • Et bedre arbejdsmiljø
 • Et bedre behandlingsmiljø
 • Højere brugertilfredshed
 • Mindre alkohol og stofindtag i behandlingen
 • Lavere stress niveau hos den enkelte bruger
 • Lavere stress niveau i personale gruppen
 • Bedre gennemførselsstatistik
 • Udviklet på dansk til det danske rusmiddelområde
 • Et større fokus på balancen mellem krop, kost, psyke og sociale forhold

   

  Nyt niveau af brugerinddragelse 

  HBmodellen tager udgangspunkt i, at de bedste behandlingsresultater opnås med en høj grad af brugerinddragelse, og når der ydes en inkluderende indsats med diverse behandlingsydelser fra sundhedsfaglige, socialfaglige og psykoterapeutiske professionelle. Et af grundelementerne i modellen er, at brugerne udvikler, vælger og sammensætter deres eget behandlingsforløb. Det sker altid med afsæt i brugernes egen selvforståelse, drømme, mål, aktuelle udfordringer og deres ønsker om forandring.

  Det er en grundpræmis i HBmodellen at have ’betingelsesløs’ accept af det, der giver mening for brugerne, samt at tage udgangspunkt i deres selvbillede, selvforståelse og ønsker om behandling. Der skal altid tages udgangspunkt i det, som giver ubetinget mening for brugerne og brugerens viden om sig selv, skal altid inddrages i en helhedsorienteret sundheds- og behandlingsplan. En af nøglerne til at opnå progression er at give brugerne mulighed for på daglig basis at tilvælge de sundheds- og behandlingsaktiviteter, de selv ønsker, har behov for, eller har ressourcer til at deltage i. I stedet for at ”putte” brugerne i en fastlåst forudbestemt behandlingsstruktur, giver HBmodellens behandlingsmodel mulighed for at brugeren selv vælger strukturen og styrer tempoet.

  ”Vi kalder det at sammensætte sin egen behandlingsinstitution”.

  Et godt behandlingsforløb handler om at etablere et samspil og tæt samarbejde brugerne og behandlerne imellem. Det skal ske så brugerne og behandlerne sammen kan afgrænse, definere og prioritere de personligheds- og livsstilsproblemer, der skal arbejdes med under et sundheds- og behandlingsforløb. Det er altid en ambition at møde brugerne i en ligeværdig relation, inddrage deres unikke personlighed og dermed styrke motivation og selvværd.