Hvad er HBmodellen?

HBmodellen forstås bedst som en rolig, omsorgsfuld og empatisk rusmiddelbehandlingsmodel – indeholdende en filosofi, to teorier og nogle letforståelige husregler.

Behandlingsmodellen kan bruges af alle organisationer, der stræber efter mere brugerinddragelse og som ønsker at skabe et sundt arbejds- og behandlingsmiljø.

Du og din organisation kan bringe jeres nuværende metoder ind i behandlingsmodellen og i tæt samarbejde med Henrik Beck udvikle jeres helt egen tilpasset HBmodel.

Hvad er HBmodellen

Til jer, der er nysgerrige på HBmodellen

Tak fordi du klikker ind på denne side, som omhandler moderne rusmiddelbehandling med fokus på den enkeltes ret til at bestemme i eget liv.

Tak fordi du har valgt at investere tid i at læse om, hvad jeg vil kalde, den mest brugerinddragende rusmiddelbehandling, der nogensinde er udviklet.

Denne side vil give dig et grundigt indblik i HBmodellen, som er den nyeste behandlingsmodel inden for rusmiddelafhængighed, samt andre nært beslægtede lidelser forårsaget eller forværret af problematisk forbrug af enten alkohol, illegale stoffer eller afhængighedsskabende medicin.

HBmodellen er til dato blevet klinisk testet i mere end 3.200 behandlingsforløb over en periode på 13 år.

Jeg kan med stolthed sige, at modellen virker, og den har allerede bevist sit værd i forskellige behandlingsorganisationer og for mange forskellige brugere med vidt forskellige udfordringer.

HBmodellens største styrke er, at den er multifleksibel, så den nemt kan tilpasses flere forskellige pleje-/omsorgsniveauer og til en bred vifte af brugere, som enten deltager i ambulant, døgnbehandlingsforløb eller til indsatte på fængselsbehandlingsafdeling.

HBmodellen og brugerinddragelse

Hvad er HBmodellen? Modellen skaber brugerinddragelse og behandlingsrum, hvor det er brugernes drømme, mål og ønsker for fremtiden, der definerer behandlingsforløbet.

HBmodellen er en rusmiddelbehandlingsmodel, hvor brugerne selv sammensætter deres behandlingsforløb. Det banebrydende ved HBmodellen er, at brugerne selv vælger aktiviteterne i det daglige, som i kombination med andre aktiviteter bliver deres personlige sundheds- og behandlingsplan.

Eller med andre ord: “brugerne vælger de behandlingsaktiviteter som giver mening for dem, baseret på de ressourcer, de har på et givet tidspunkt”.

Læn dig tilbage

HBmodellen er en behandlingsmodel hvori du motiveres til at læne dig tilbage, give dig selv tid og lov til at få øje på brugerens iboende ressourcer og ønsker for fremtiden.

Du motiveres også til at bakke op om ideer til aktiviteter som måske er lidt anderledes end de plejer at være i en rusmiddelbehandling. Brugerens sundheds- og behandlingsplan behøver ikke at give mening for dig – så længe det giver mening for brugeren.

HBmodellen er for brugere i rusmiddelbehandling, som ønsker medbestemmelse og indflydelse på eget behandlingsforløb og for professionelle behandlere, som tør læne sig tilbage og lytte til dette.

Brugerne er eksperter i deres eget liv

Jeg er ofte blevet mødt med en sund skepsis over for HBmodellen, især fordi der endnu ikke er evidens for, om metoden virker i praksis.

Vores filosofi-/menneskesyn – “brugerne er eksperter i deres eget liv” har forhindret flere organisationer i at begynde at bruge HBmodellen.

Alfa Fredensborg mærker vi hver dag at HBmodellen virker. 70 % af de indskrevne brugere gennemfører deres behandlingsforløb og melder tilbage via anonymt evalueringsskema at de er meget tilfredse.

De ansatte på Alfa Fredensborg melder tilbage, at den ligeværdige relation mellem behandler og bruger skaber det bedste arbejds- og behandlingsmiljø.

– Henrik Beck

Hvad er HBmodellen?

Modellen ønsker at tilbyde empatisk rusmiddelbehandling og gøre det på en intelligent måde.

HBmodellen kan med fordel anvendes på både døgn -og ambulant behandlingssteder.

I har nu muligheden for at blive den næste organisation som gennemfører et dynamisk og praktisk orienteret træningsforløb med henblik på at skabe en helt særlig HBmodel tilpasset jeres behandlingstilbud og personalegruppe.

Nedenfor er en kort, men inspirerende liste over, hvad HBmodellen helt sikkert vil tilføje jeres organisation i fremtiden:

(1) – at give brugeren den bedste behandlingsoplevelse.

(2) – at sætte brugerne i centrum af behandlingsprocessen.

(3) – at bruge en dokumenteret holistisk sundhedsmodel.

(4) – at skabe et inspirerende lærings- og behandlingsmiljø.

(5) – at reducere niveauet af stress og konflikter blandt brugerne.

(6) – at reducere stressniveauet i personalegruppen.

(7) – at skabe et roligt og sundt arbejds-og behandlingsmiljø.

Er det nu?

Nu har jeres organisation muligheden for at lære og derefter tilbyde effektiv rusmiddelbehandling hvor det er brugerne selv, der styrer og sammensætter deres eget sundheds- og behandlingsforløb.

Det er slet ikke så svært og heller ikke specielt kompliceret i praksis. Det kræver blot en leder og en personalegruppe, som har mod på at lade brugerne selv bestemme og lade dem arbejde med det, der giver mening for dem.

Træning med Henrik Beck

Med Henrik Beck som underviser – tilbydes I nu et 5-dages kursus og målrettet supervision til behandlere og organisationer, der i fremtiden ønsker at tilbyde rusmiddelbehandling efter HBmodellen.

På dette 5 dages kursus kan din organisation udvikle sin helt egen unikke HBmodel, tilpasset jeres målgruppe, de ydelser du tilbyder, personalesammensætning og dine nuværende metoder. Det bliver 5 indholdsrige dage, hvor I som organisation vil rykke tæt sammen og udvikle jeres helt egen unikke HBmodel og samtidig skabe mulighed for at blive nye trendsættere på behandlingsområdet langt ud i fremtiden.

Hvis din organisation ønsker at være med til at skabe en mere human kultur inden for rusmiddelbehandlingsområdet, er det den rigtige hjemmeside I læser på. En ny kultur inden for rusmiddelbehandlingsområdet som er klar til at møde de samfundsmæssige bevægelser og tendenser der handler om den enkeltes ret til at bestemme i eget liv.

Henrik Beck - træning i HB modellen
HBmodellen-logo

De 5 dages træning

De 5 dages træning med Henrik Beck som instruktør bliver oplysende og spændende dage, hvor der vil være særligt fokus på, hvorledes jeres behandlingsværktøjskasse både kan udvides og forbedres. Efter den 5-dages uddannelse bliver din organisation både mere effektiv og mere empatisk i kontakten med brugerne, og arbejdsmiljøet bliver som udgangspunkt roligere og mere stabilt.

Når du deltager i den 5-dages træning, lærer du og dine kollegaer:

  • Viden om, hvorledes personalet kan arbejde med HBmodellen, og hvordan modellen integreres i jeres organisation.
  • Kendskab til de teorier, der er brugt til at udvikle HBmodellen og mulighed for at gå et skridt dybere omkring temaer som klientinddragelse, det gode samarbejde og målet om at fremme brugernes evne til at tage ansvar for deres helbreds- og behandlingsforløb.
  • Mulighed for at etablere et stort fagligt netværk – hvor viden og praktisk erfaring kan udveksles med andre organisationer, der også tilbyder behandling efter HBmodellens behandlingsmetode.