HB modellens historie

HB modellens historie Hele historien om HB modellen HBmodellens historie Henrik Beck fortæller historien om HBmodellen (tidligere byggeklodsmodellen).Velkommen til dig og god fornøjelse historien om Danmarks nye banebrydende alkohol og stofbehandlingsmodel HBmodellen....

Sundhedsmodel

Sundhedsmodellen Den særlige sundhedsmodel i HB modellen Helhedsorienteret sundhedsperspektiv I HBmodellen kalder vi alle behandlingsaktiviteter for sundhedsaktiviteter. Målet med sundhedsaktiviteterne er, at de på mange forskellige måder understøtter brugerens...

HB modellens Livssyn

HB modellens livssyn Det særlige livssyn i HB modellen HBmodellens teoretisk ståsted og livssyn Livsanskuelse – Set fra HB modellen Her kan du læse om HB modellens grundlæggende ståsted, livssyn og forskellige metoder Livssyn  HB-modellens livssyn (filosofi)...

Introduktion til HBmodellen

Dansk bio-psyko-social alkohol- og stofbehandlingsmodel HBmodellen er et dansk udviklet system til afklaring, vurdering og behandling af alkohol- og stofafhængighed, samt andre tæt beslægtede forstyrrelser forårsaget eller forværret af et problematisk brug af alkohol...