Behandling med brugerinddragelse

HBmodellen

Ønsker du at vide mere – kontakt os gerne og få mere at vide om modellen og hvordan du kan implementere den i dine tilbud.

Hvad er HBmodellen?

HBmodellens mission er at give mennesker som lever i afhængighed bedre muligheder for at opnå et liv uden brug af alkohol, illegale stoffer eller afhængighedsskabende medicin.

På denne hjemmeside kan du få et indblik i modellens visioner om at skabe udvikling og forbedringer inden for rusmiddelsbehandlingsområdet i Danmark.

Du kan få indblik i hvorledes rusmiddelbehandling kan blive mere moderne og ”up to date”, så den kan møde strømningerne i samfundet, som sætter fokus på det enkeltes menneskes ret til at bestemme, hvad der er bedst for dem, og hvordan de kan opnå et liv der giver mening for dem.

HBmodellen i praksis

Byggeklodsmodellen

Fundamentet for HBmodellen blev udviklet i Esbjerg i årene 2009 – 2014 i ambulant regi, dengang hed modellen ”Byggeklodsmodellen”.

Da Henrik Beck blev ansat som projektleder på døgnbehandlingscentret Alfa-Fredensborg i 2019, begyndte Henrik at videreudvikle på Byggeklodsmodellen og tilpasse den til døgnregi.

I dag står vi så med HBmodellen, et effektivt alternativ til meget af den rusmiddelbehandling, der har været dominerende i både Danmark og udlandet de seneste mange år.

En behandlingsmodel som både kan bruges i dag -og døgn regi og som har været afprøvet og løbende evalueret i begge regi.

Vision

HBmodellen har potentialet til at blive verdens bedste og mest sammenhængende rusmiddelbehandlingsmodel.

Målet er at blive den mest inkluderende behandlingsmodel, hvor etik, filosofi og forskellige behandlingsmetoder tilsammen skaber et behandlingsmiljø, hvor brugerne suverænt bestemmer, hvad der skal arbejdes med under sundheds- og behandlingsforløbet.

Vores vision er at skabe en rusmiddelbehandlingsmodel, hvor mennesket anerkendes som et unikt individ med en iboende motivation og vilje til at udvikle sig og med en uundværlig vidensbank af erfaringer med sig i rygsækken.

En behandlingsmodel hvor behandler og bruger mødes i øjenhøjde, hvor ekspertrollen begraves og det respektfulde samarbejde imellem behandler og bruger tager udgangspunkt i brugerens håb for fremtiden.

Mission

Det er vores mission at skabe en behandlingsmodel som kan være inspiration og medspiller på fremtidens rusmiddelbehandlingsområde i Danmark.

Målet er at udbrede modellens etik, filosofi og forskellige behandlingsmetoder, at imødekomme samfundstendenser men også give et bud på en mere moderne og helhedsorienteret rusmiddelbehandling.

HBmodellen i praksis

HBmodellen forstås bedst som en rolig, omsorgsfuld og empatisk rusmiddelbehandlingsmodel – indeholdende en filosofi, to grundlæggende teorier og nogle letforståelige husregler.

Modellen er multifleksibelt og kan bruges af alle organisationer, der ønsker mere brugerinddragelse og som ønsker rusmiddelbehandling i et roligt, sundt behandlingsmiljø.
Alle behandlingsorganisationer med mod-/lyst eller behov på forandring, kan bringe deres nuværende metoder oven på fundamentet, og på 5 træningsdage med Henrik Beck udvikle deres egen nye HBmodel.

HBmodellen beskrevet her på siden er døgnbehandlingscentret Alfa-Fredensborgs egen unikke HBmodel. Alfa-Fredensborg havde modet til at bygge oven på fundamentet og tilbyder nu behandling, hvor det er brugerne, der selv sammensætter deres sundheds- og behandlingsforløb i et roligt og medfølende behandlingsmiljø.

Det er vores håb, at din organisation bliver inspireret og får modet til at bygge oven på dette fundament af brugerinddragelse og samarbejde i øjenhøjde, og at I, sammen med Henrik Beck, blive den næste organisation, der udvikler sin egen unikke HBmodel.

HB modellen

Erfaringsbaseret behandlingsmodel

HBmodellen er en bio-psyko-social behandlingsmodel til afklaring, vurdering og behandling af rusmiddelafhængighed, samt andre nært beslægtede lidelser forårsaget eller forværret af et problematisk forbrug af enten alkohol, illegale stoffer eller afhængighedsskabende medicin.

Det kan være udfordringer som kan være personlighedsforstyrrelser, depression, angst, posttraumatisk stresslidelse, dyssociale personlighedstræk eller begyndende personligheds- og livsstilskriser.

Modellen er fuldt ud kompatibel med:

 • ✔ (ICD-10) Klassificering af sygdomme og relaterede sundhedsproblemer.
 • ✔ Verdenssundhedsorganisationen (WHO).
 • ✔ Det ayurvediske sundhedssystem (AHS).
 • ✔ Hatha og Vinyasa yoga tradition.
 • ✔ (RCA) Recovery Coach Academy.
 • ✔ (MBR) Mindfulness Baseret Rusmiddelbehandling.

Modellens fem systemer til progression:

 1. Psykoedukation
 2. Holistisk sundhedsvejledning.
 3. Løsningsfokuseret terapi.
 4. Individuel terapi og rådgivning.
 5. Skriftlige opgaver via manualbaserede arbejdsbøger.

Integrerer tre konceptuelle modeller:

 1. En bio-psyko-social rusmiddelbehandlingsmodel.
 2. En holistisk sundhedsmodel.
 3. En tilbagefaldsforebyggende terapimodel.

Filosofi-/menneskesyn

HBmodellens filosofi bygger på troen på, at alle mennesker (brugerne) har gode intentioner i forhold til deres eget liv og i forhold til de mennesker, han/hun holder af.

Vi tror – at alle mennesker (inklusive mennesker med rusmiddelafhængighed) ‘inderst inde’ har en god fornemmelse af, hvad der hjælper dem, og at har alle evnen til at vælge, hvad der er godt for dem, og hvad de har brug for, for at leve et godt liv med frihed, balance og sundhed.

Vi tror – at hvis der skabes et anerkendende, trygt og støttende behandlingsmiljø, så vil brugerne naturligvis træffe de valg, der gør dem i stand til at opnå en stabil afholdenhed eller stoffrihed. Derudover vil det være muligt at opnå et ”terapeutisk rum”, hvor der er et åbent, respektfuldt og reflekteret samspil mellem behandler og brugerne.

Vi tror på – at alle mennesker grundlæggende har indsigt i, hvad der giver mening og er godt for dem, især når de er trygge og har et lavt stressniveau. Det er denne filosofi, der har fået os til at udvikle HBmodellen.

Vi har besluttet at stå ved vores grund overbevisning om, at alle bruger i rusmiddelbehandling, skal have mulighed for selv at vælge, for det ligger dybt i deres natur at vælge de rigtige ting dem.

Eklektisk-baseret

HBmodellen er eklektisk, da den er sammensat af forskellige evidensbaserede metoder og teoretiske retninger, herunder en bio-psyko-social rusmiddelbehandlingsmodel, en holistisk sundhedsmodel og en tilbagefaldsforebyggende terapimodel.

Derfor kan HBmodellen ikke forstås som en bestemt retning, men som en samlebetegnelse for de mange indsatser, der bruges på tværs af metoder og teoretiske retninger. Det betyder dog ikke, at modellen ikke har beskrevet sin organisation, metoder, værdier og sit menneskesyn.

I HBmodellen ses rusmiddelafhængighed ikke som et selvstændigt problem, men som en del af et større problemkompleks, der skal behandles fuldt ud.

I HBmodellen er det op til brugerne at udvikle og sammensætte deres eget personlige sundheds- og behandlingsforløb og gøre det så spændende, effektivt og meningsfuldt som muligt.

Den eklektiske model giver brugerne mulighed for at vælge ydelser og sundheds- og behandlingsaktiviteter ud fra, hvad der giver mening og som kan støtte dem i at opnå nye drømme og mål i tilværelsen.

Empowerment-baseret

HBmodellen er både teoretisk og praktisk funderet i teorien om empowerment.

Her ses brugerne som et selvstændigt individ, der har et grundlæggende ønske om at få indflydelse på eget liv og ønsker til behandling.

Med frihed følger også ansvaret for at træffe beslutninger, så de er meningsfulde og har betydning for brugernes fremtidige livsmuligheder.

Mange bruger med et problematisk forbrug af enten alkohol, illegale stoffer eller afhængighedsskabende medicin har oplevet, at de har mistet eller aldrig har haft magten over deres eget liv.

Vi tror på og tilbyder behandling ud fra, at det er stærkt motiverende at tage personligt ansvar og selv vælge de sundheds- og behandlingsaktiviteter, der giver mening, og som hjælper hver enkelt bruger med at komme tættere på sine personlige mål.